Mục tiêu của đánh giá công việc

Thứ Sáu, 19/10/2012, 11:00 GMT+7

Xác định và xây dựng những nội dung công việc cụ thể mà từng cá nhân phải thực hiện nhằm đạt được mục tiêu chung của bộ phận, nơi mà cá nhân đó làm việc

Thiết lập những kết quả chính hoặc quan trọng mà doanh nghiệp mong đợi cá nhân đó sẽ đạt được trong công việc sau một khoảng thời gian nhất định

Mục tiêu của đánh giá công việc

So sánh mức độ kết quả thành tích công việc của từng cá nhân với mức chuẩn, làm cơ sở cho việc để có chế độ thưởng thích đáng

Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của từng cá nhân thông qua kết quả công việc thực tế

Xác định các cá nhân có khả năng để đề bạt vào các vị trí thích hợp trong bộ máy quản lý hay không.

Xác định những khâu yếu kém, những tồn tại cần phải cải thiện hoặc thay đổi.

Xác định, đánh giá năng lực nhân sự hiện có và tiềm ẩn phục vụ công tác lập kế hoạch nhân lực cho DN.

Cải thiện sự trao đổi thông tin trong công việc giữa các cấp khác nhau

Tags: Đánh giá công việc, mục tiêu của công việc, cách đánh giá đúng mục tiêu công việc, kỹ năng đánh giá công việc
SuNghiep.com / Kỹ năng

Bình luận

No avatar
Đăng bởi duongnha
Tham gia 16/10/2012
Cấp độ Administrator
Bài viết 99/99
Tags: Đánh giá công việc, mục tiêu của công việc, cách đánh giá đúng mục tiêu công việc, kỹ năng đánh giá công việc
SuNghiep.com / Kỹ năng